Duurzaam Evenwicht Sportaccommodaties

 • Sportaccommodaties bewust omgaan met Energie
  • Subsidieregeling Energiebesparing
  • Levering LED verlichting
  • LeveringZonnepaneel systeem
  • Energieadvies Subsidieregeling

Aanvragen Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

 • Open vanaf 4 jan.2016 tot en met 31 dec.2016.
  • Subsidiebudget voor 2016 bedraagt 6 miljoen.
  • Per jaar kan er per maatregel éénmaal subsidie aan de aanvrager worden verleend.
  • Meerdere aanvragen per jaar, vanaf €3.000 met een maximum van €125.000 per jaar.
  • 30%voor sportverenigingen incl. BTW. en 15%voor stichtingen excl. BTW.

Subsidieregeling

 • RVObehandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.
  • Tevens moet de-minimis verklaringmeegestuurd worden.
  • Bonus van €500als er ook een Energieadvies wordt meegestuurd.
  • De aanvragen verlopen alleen digitaal via het E-loket, Hiervoor heeft u een E-herkenning met niveau 1 nodig.
  • Alleen subsidie bij aanschaf nieuweapparatuur of installatie.
  • VoorwaardenEnergieadvies Subsidieregeling.
 

Maatregellijst Energieadvies Subsidieregeling Energiebesparing

1.1 Sportveldverlichting
1.2 Buitenverlichting
1.3 Binnenverlichting
4.1 Vervangen Glas (incl. aanpassen kozijn)
5.1 Zonnecollectorsysteem
5.2 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Verlichtings mogelijkheden

 • ZHIHAIproducten geschikt voor sportveldverlichting en aanlichten van gebouwen.Meer dan 50.000 branduren
  • ByNew ledtubes met 140 lm p/watt Sporthallen, kleedkamers en kantinegebouwen.
  • Meer dan 40.000 branduren
  • GAAT ER BIJ U OOK ONS LAMPJE BRANDEN
  • Verlichtings mogelijkheden
  • ZHIHAI producten verkrijgbaar in 400watt, 600watt, 800watt en 1000watt LED FLODLIGHTS

Energiebesparenmet Ledverlichting

 • Gelijkmatig helder en wit licht.
  • Weinig strooilicht t.o.v. conventionele verlichting dus minder lichthinder/vervuiling.
  • Duurzamer dan conventionele verlichting.
  • Lichtmanagement mogelijk.
  • Lagere onderhoudskosten.
  • Lager energieverbruik.

Energiezelf opwekkenmet Zonnepanelen

 • Doelis duurzaam en onafhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen
  • Zonnepanelen, zonneboilers en andere producten die leiden tot duurzaam opwekken van energie.

Energiezelf opwekkenmet Zonnepanelen

 • Doelis duurzaam en onafhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen
  • Zonnepanelen, zonneboilers en andere producten die leiden tot duurzaam opwekken van energie.
 • Poly kristallijne Zonnepanelen
 • Mono kristallijne zonnepanelen
 • CIGS Dunne film zonnepanelen